Puncovní úřad

IČO: 2542

www.puncovniurad.cz, info@puncovniurad.cz
Kozí 748/4, 11000 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Puncovní úřad

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)35 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme