Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

IČO: 19453

www.uskvbl.cz, uskvbl@uskvbl.cz
Hudcova 232/56a, 62100 Brno

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace315 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme