Městská část Praha 5

IČO: 63631

www.praha5.cz, podatelna@praha5.cz
náměstí 14. října 1381/4, 15022 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha 5

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie13 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme