Krajský soud v Praze

IČO: 215678

portal.justice.cz, podatelna@ksoud.pha.justice.cz
náměstí Kinských 234/5, 15000 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Krajský soud v Praze

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut60 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme