Městská část Praha-Ďáblice

IČO: 231266

www.dablice.cz, podatelna@dablice.com
Květnová 553/52, 18200 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha-Ďáblice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie1.9 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.1 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie3.2 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně29.7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)35 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme