Městská část Praha 20

IČO: 240192

www.pocernice.cz, urad@pocernice.cz
Jívanská 647/10, 19321 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha 20

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2.5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně8 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme