Městská část Praha-Šeberov

IČO: 241717

www.seberov.cz, seberov@zris.mepnet.cz
K Hrnčířům 160, 14900 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha-Šeberov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)24 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)24 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb4 Kčneuvedeno
A4 kopie mapového podkladu6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme