Městská část Praha-Újezd

IČO: 241784

www.praha-ujezd.cz, info@praha-ujezd.cz
Kateřinské náměstí 465/1, 14900 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Městská část Praha-Újezd

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4.5 Kčneuvedeno
A4 kopie mapového podkladu6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2.5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme