Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO: 47609109

www.mpo.cz, posta@mpo.cz
Na Františku 1039/32, 11000 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Ministerstvo průmyslu a obchodu

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie1.6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace500 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme