Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

IČO: 70882525

www.hzshk.cz, spisovna@hkk.izscr.cz
nábřeží U Přívozu 122/4, 50003 Hradec Králové

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme