Státní oblastní archiv v Zámrsku

IČO: 70979201

vychodoceskearchivy.cz, podatelna@archivzamrsk.cz
Zámrsk 1, 56543 Zámrsk

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Státní oblastní archiv v Zámrsku

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)40 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace350 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme