Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IČO: 71009221

www.khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb8 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)40 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace300 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme