Generální inspekce bezpečnostních sborů

IČO: 72554495

www.gibs.cz, podatelna@gibs.cz
Skokanská 2311/3, 16900 Praha

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 0,
  • Počet obyvatel (k 31.12.2014)
  • Rozloha : (k 31.12.2014)

Přehled poplatků Generální inspekce bezpečnostních sborů

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace350 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme