Městys Čestice

IČO: 251089

okres Strakonice, Jihočeský kraj

www.cestice.cz, obecni.urad@cestice.cz
Čestice č. p. 1, 38719 Čestice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 550957,
  • Počet obyvatel 901 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2320.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Čestice - mapa území

Přehled poplatků Čestice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme