Obec Čestlice

IČO: 240125

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.cestlice-obec.cz, ou.cestlice@volny.cz
Pitkovická 17, 25101 Říčany u Prahy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 538141,
  • Počet obyvatel 609 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 442.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Čestlice - mapa území

Přehled poplatků Čestlice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce110 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme