Obec Běleč nad Orlicí

IČO: 268615

okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

belec.trebechovicko.cz, belec@wo.cz
Běleč nad Orlicí 22, 50346 Třebechovice pod Orebem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 569852,
  • Počet obyvatel 297 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1881.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Běleč nad Orlicí - mapa území

Přehled poplatků Běleč nad Orlicí

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme